KALENDÁŘ     ·       571 759 761

Měsíční plány akcí

12. 11. 2018

Měsíční plány akcí

Plán akcí na měsíc listopad 2018
  1.11.    dopol.  Den Halloweenských masek
  1.11.    17:00   Nocování ve škole, 6.A 
  5. – 6.11.         Pobyt v přírodě, Prostřední Bečva, 5.C
  6.11.      8:00   Návštěva knihovny – Pohádky a pověsti z okolí Radhoště, 3.A 
  6.11.    10:00   Návštěva knihovny – Pohádky a pověsti z okolí Radhoště, 3.B 
  6.11.    10:00   Dospívání – beseda, učebna VV, 6.B (400 Kč za třídu)
  6.11.    10:00   Beseda o dospívání, učebna VV (2 hod.), 6.B (400 Kč za třídu)
  7.11.    dopol.  Den Ekoškol – besedy členů Ekotýmu na 1. stupni (jak nevytvářet odpad)  
  8.11.      8:30   Návštěva knihovny – komiksový workshop D. Vydry, 6.A 
  9.11.    dopol.  Staré pověsti české – projektový den, 4.A  
  9.11.      8:00   Vánoční fotografování žáků, zájemci 
  9.11.    10:00   Ukázková hodina v 1.A pro děti z MŠ 1. máje 
  9.11.    12:45   Tři zlaté vlasy děda Vševěda – představení ve ŠD, 2.a 5. oddělení 
  9.11.    13:45   Tři zlaté vlasy děda Vševěda – představení ve ŠD, 1., 3. a 5. oddělení
13.11.      9:35   Benefiční bleší trh a bufet, 8.B (projekt Jsem laskavec), u družiny 
13.11.    10:00   Workshop Origami, projekt Obec přátelská seniorům, 5.B 
13.11.    11:50   Workshop Origami, projekt Obec přátelská seniorům, 6.ABC dívky 
13.11.    14:00   Pedagogická rada, sborovna   
14.11.      7:50   Šelmy a netopýři – výukový program, zámek Kinských V.M., 8.B (50 Kč + vlak)
14.11.    dopol.  Život Indiánů – projektový den, 3.A, 3.B  
14.11.    13:15   Návštěva knihovny – Zmáťa a záhada, 4. oddělení ŠD 
15.11.    dopol.  Námořnický den – projektový den, 2.B 
15.11.      7:55   Kyberšikana a sexting, učebna VV (2 hod.), 8.B (600 Kč/třída)
15.11.    10:00   Kyberšikana a sexting, učebna VV (2 hod.), 8.A (600 Kč/třída)
16.11.      7:50   Šelmy a netopýři – výukový program, zámek Kinských V.M., 8.A (50 Kč + vlak)
20.11.      7:55   Kyberšikana a sociální sítě – beseda, učebna VV (2 hod.), 6.C (600 Kč/třída)
20.11.    10:00   Kyberšikana a sociální sítě – beseda, učebna VV (2 hod.), 6.B (600 Kč/třída)
20.11. 14 – 17   Konzultace pro rodiče o prospěchu a chování žáků 
20.11.    16:00   Schůzka výchovné poradkyně s rodiči vycházejících žáků (VV)  
21.11.    10:30   Semafor – výchovný koncert ZUŠ, 5.C (20 Kč) 
23.11.      8:00   Návštěva knihovny – Jinde, migrace se nás týká, 9.A 
23.11.    10:00   Barvy a roční období – výchovný koncert ZUŠ, 1.AB  (20 Kč)
26.11.      7:55   Školní kolo dějepisné olympiády, jídelna, vybraní žáci 8. a 9. ročníku
27.11.    dopol.  Z dějin národa českého – projektový den, 4.B
27.11.      8:30   Pekelná pohádka – div. představení, kino, 2.AC, 3.AB (35 Kč) 
27.11.    14:15   Periodické školení BOZP, školní jídelna 
28.11.      7:55   Drogy – beseda, učebna VV (2 hod.), 9.A (300 Kč/třída)
29.11.      8:00   Když jde krajina spát – výuk. program, zámek Kinských, 6.ABC (60 Kč)
29.11.      8:50   Tajemství lásky – beseda (1 hod.), 5.A (200 Kč/třída)
29.11.      9:35   Schůzka rozšířeného vedení školy
29.11.    10:00   Tajemství lásky – beseda (1 hod.), 5.C (200 Kč/třída)
29.11.    16:30   Adventní dílna pro rodiče s dětmi, jídelna 
30.11.    dopol.  Čertovské hrátky – projektový den, 2.AB 
30.11.    dopol.  SuperStar – pěvecká soutěž, 4.A 
 
Další úkoly a termíny:
Ve dnech 5.11. – 23.11.2018 Národní proběhne testování žáků 9. ročníku (SCIO – obecné studijní předpoklady, český jazyk, matematika) dle rozpisu ve sborovně.
 

NEJNOVĚJŠÍ PŘÍSPĚVKY

 • Indiánský den ve 3.A a 3.B

  Projektový den s indiánskou tématikou si náramně užili třeťáci.

 • 16.11.2018

  Žáci 8.A pojedou na zámek Kinských do Valašského Meziříčí zkoumat šelmy a netopýry.

 • 15.11.2018

  Ve 2.B bude námořnický den a osmáci budou besedovat o nebezpečí na internetu.

BLÍŽÍCÍ SE UDÁLOSTI

 • 16

  LIS
  16.11.2018

  Žáci 8.A pojedou na zámek Kinských do Valašského Meziříčí zkoumat šelmy a netopýry.

KONTAKTUJTE NÁS