KALENDÁŘ     ·       571 759 761

KALENDÁŘ

CO SE DĚJE NA NAŠÍ ŠKOLE

22
LIS

Vybrané žáky 8. a 9. ročníku čeká školní kolo dějepisné olympiády a ŠD navštíví knihovnu.

ZOBRAZIT
21
LIS

Pro rodiče chystáme konzultace o prospěchu žáků, jejichž součástí je i benefiční kavárna.

ZOBRAZIT
20
LIS

Žáci 1.A přivítali děti z MŠ 1. máje a 4. oddělení ŠD navštívilo knihovnu.

ZOBRAZIT
16
LIS

Prvňáčci šli společně s 2.B do ZUŠky na výchovný koncert.

ZOBRAZIT
15
LIS

Deváťáky čekala zajímavá beseda, 2.A šla do ZUŠ, 2. odd. ŠD navštívilo knihovnu a zájemci se fotili.

ZOBRAZIT
14
LIS

Osmáci besedovali o vztazích ve třídě, čtvrťáci navštívili ZUŠ a ve sborovně se sešla pedagogická rada.

ZOBRAZIT
13
LIS

Páťáci navštívili ZUŠ, žáci 7.B připravili charitativní bleší trh a 1. oddělení ŠD navštívilo knihovnu.

ZOBRAZIT
9
LIS

Deváťáky čekala beseda a do školní družiny přijelo divadlo.

ZOBRAZIT
8
LIS

Deváťáci jeli do Vsetína, třeťáky čekal projektový den, 5.B byla na exkurzi a 5. odd. ŠD v knihovně.

ZOBRAZIT

1 2 3 4 5 6 7 ... 38

KONTAKTUJTE NÁS