KALENDÁŘ     ·       571 759 761

KALENDÁŘ

CO SE DĚJE NA NAŠÍ ŠKOLE

26
LIS

Ve školní jídelně se uskutečnilo školní kolo dějepisné olympiády.

ZOBRAZIT
23
LIS

Deváťáci navštívili knihovnu a prvňáčky čekal výchovný koncert v ZUŠce.

ZOBRAZIT
21
LIS

Žáci 5.C šli do ZUŠky na výchovný koncert.

ZOBRAZIT
20
LIS

Žáci 6.B a 6.C besedovali o kyberšikaně a pro rodiče byly konzultace o prospěchu a chování žáků.

ZOBRAZIT
16
LIS

Žáci 8.A jeli na zámek Kinských do Valašského Meziříčí zkoumat šelmy a netopýry.

ZOBRAZIT
15
LIS

Ve 2.B byl námořnický den a osmáci besedovali o nebezpečí na internetu.

ZOBRAZIT
14
LIS

Třeťáky čekal projektový den, osmáci jeli do ValMezu a 4. oddělení ŠD navštívilo knihovnu.

ZOBRAZIT
13
LIS

Bleší trh pořádala 8.B, origami skládali žáci 5.B a šesťačky a ve sborovně se setkali učitelé.

ZOBRAZIT
9
LIS

Projektový den čekal 4.A, v 1.A byli předškoláci, proběhlo vánoční fotografování a v ŠD bylo divadlo.

ZOBRAZIT

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 59

KONTAKTUJTE NÁS