KALENDÁŘ     ·       571 759 761

KALENDÁŘ

CO SE DĚJE NA NAŠÍ ŠKOLE

3
PRO

Bufet pořádala 5.C, ve 4.B si žáci zazpívali, 1.B čekal projektový den a v ŠD byla diskotéka.

ZOBRAZIT
30
LIS

Projektový den si užili žáci 2.A a 2.B a ve 4.A proběhla známá pěvecká soutěž.

ZOBRAZIT
29
LIS

Šesťáci jeli do ValMezu, žáky 5.A a 5.C čekala zajímavá beseda a v jídelně byla Adventní dílna.

ZOBRAZIT
28
LIS

Deváťáci besedovali o nebezpečí užívání drog.

ZOBRAZIT
27
LIS

Do kina šli žáci 2.AC a třeťáci, projektový den byl ve 4.B a školení BOZP čekalo zaměstnance školy.

ZOBRAZIT
26
LIS

Ve školní jídelně se uskutečnilo školní kolo dějepisné olympiády.

ZOBRAZIT
23
LIS

Deváťáci navštívili knihovnu a prvňáčky čekal výchovný koncert v ZUŠce.

ZOBRAZIT
21
LIS

Žáci 5.C šli do ZUŠky na výchovný koncert.

ZOBRAZIT
20
LIS

Žáci 6.B a 6.C besedovali o kyberšikaně a pro rodiče byly konzultace o prospěchu a chování žáků.

ZOBRAZIT

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ... 61

KONTAKTUJTE NÁS